Sensor, Transducers

Ang isang sensor ay isang detection aparato na maaaring kahulugan ang sinusukat ng impormasyon at lata output, ihatid, proseso, tindahan, display, record at kontrolin ang nadama impormasyon.